Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

 

                                   

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Cel i założenia kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,

w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów

 w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Chcesz sprawdzić jakość powietrze w dniu dzisiejszym? Kliknij na link znajdujący się poniżej:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

Nasze przedszkole uczestniczy w Kampanii społecznej i edukacyjnej

w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!