Akcja “Ze Sznupkiem Bezpieczni W Drodze”

18 grudnia 2018r. dzieci z grup III-VII uczestniczyły w akcji „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Punktualnie o 10 w sali gimnastycznej zebrało się 89 dzieci. Kolorowaliśmy 11 minut i 24 sekundy. Akcja ta to oficjalna próba ustanowienia Rekordu Polski na najwięcej osób kolorujących jednocześnie w wielu lokalizacjach. Akcja ta ma również wymiar edukacyjny.  Ma ona na celu przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego, kwestii związanych z używaniem odblasków, a także propagowanie bezpiecznych zachowań.