Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach

mp5katowice@op.pl

tel. 32 251 47 26

Nasze osiągnięcia-Osiągnięcia naszych wychowanków

Skip to content