Światowy Dzień Zdrowia w naszym przedszkolu

7 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia

Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) aby mobilizować ludzi na całym świecie do podejmowania działań zmierzających do poprawy zdrowia.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów było hasło „Moje zdrowie, moje prawo”. Zostało ono wybrane, aby przypomnieć, że każdy człowiek na świecie ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

A oto jak obchodziliśmy to święto w naszym przedszkolu: