Tropiciele w Muzykowicach

Na przełomie listopada i grudnia nasze „Smerfy” uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Tropiciele w Muzykowicach”, którego organizatorem jest Fundacja Konsek Kultury we współpracy z Katowice Miasto Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek dofinansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Smerfy wykonywały zadanie po zadaniu- zdobywając sprawność Tropiciela, a na koniec dyplomy i nagrody :). Słuchały utworów muzycznych, tworzyły własne partytury  tworzyły kompozycje rytmiczne, wykonywały własne instrumenty muzyczne i je nazywały, i poznawały żywioł teatru instrumentalnego. Ich działania zostały zarejestrowane i w postaci filmu udostępnione na stronach organizatora projektu.

Oto link, zerknijcie Państwo, zapraszamy  🙂 🙂 🙂