Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Plastyczny ,,Katowice – Moje Miasto”

W dniach 17-20 maja w naszym przedszkolu odbywał się Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Plastyczny ,,Katowice- Moje Miasto”

Cele:

1. Prezentacja twórczości dzieci ukazującej piękno miasta Katowic.
2. Kształtowanie wśród dzieci emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.
3. Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.
4. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony, popularyzacji i promocji miejsca zamieszkania.

W konkursie brały udział dzieci z grup V, VI i VII.

Jury konkursowe jako laureatów konkursu wskazało:

Jakuba Sonnenfeld, którego praca pt. „Spodek” zajęła I miejsce

Wiktorię Głowacką, której praca pt. „Wieża ciśnień” zajęła II miejsce

i Piotrusia Jóźwik, którego praca pt. „Tramwaj” zajęła III miejsce.

Ponadto Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia.

Zdobyły je: Hania Materniak i Klaudia Macek.