#Wirusoochrona

W ramach realizacji akcji inforamcyjno-edukacyjnej #Wirusoochrona zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w naszym przedszkolu w każdej z grup odbywały się zajęcia w ramach których dzieci dzieci będą miały okazję pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. 

Podczas tych zajęć dzieci poznawały skuteczne sposoby zapobiegania zachorowaniu: noszenie maseczek, zachowywanie dystansu społecznego, częste mycie i dezynfekowanie rąk, dobieranie odzieży stosownie do panujących warunków atmosferycznych, dbanie o prawidłową dietę itp.

Dzieci kolorowały również ilustracje otrzymane w ramach akcji, ale i wykonywały prace zainspirowane wysłuchanym opowiadaniem, tworzyły projekty własnych maseczek. Lecz najważniejsze, że utrwalały prawidłowe nawyki dbania o higienę własnego ciała- głownie umiejętność prawidłowego, dokładnego i częstego mycia rąk.
Z przekazywanych nam relacji Rodziców wiemy i to, że te działania przynoszą skutek. W domach dzieci też dbają o to by mieć czyste ręce. Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków 🙂 🙂

Jakie korzyści niesie udział w takich zajęciach?

  • rozwija kreatywność,
  • uprawnia logiczne i abstrakcyjne myślenie,
  • uczy rozwiązywać małe i duże problemy,
  • uczy samodzielności i pewności siebie,
  • zdobywa dodatkowe informacje m.in. z informatyki matematyki, fizyki i przyrody,
  • uczy się traktować błędy nie jako porażki, ale jako informacje zwrotne, które pomagają rozwiązywać zadania.