“Zajączki” w Leśnej Sali Edukacyjnej

W czwartek 10 listopada nasze “Zajączki” odwiedziły Leśną Salę Edukacyjną w Nadleśnictwie Katowice.

Dzieci poznały życie wybranych mieszkańców lasu. Dowiedziały się na czym polega praca leśniczego i drwala. Obejrzały gabinet leśniczego i jego trofea… Poznały reguły dotyczące zachowania się w lesie, utrwaliły sobie zasady, które mówią, że nie należy zrywać nieznanych roślin i grzybów bez zgody dorosłych, śmiecić i hałasować. Z uwagą uczestniczyły w interaktywnych zajęciach, które prowadził leśny Skrzat wraz z Panią z Nadleśnictwa. Dzieci były bardzo zadowolone z uczestniczenia w warsztatach! Mogły wcielić się w rolę drwala, trzymając takie atrybuty tego zawodu, jak piła (bez silnika oczywiście) i ochronny kask. Wycieczka była peeełna wrażeń.

Salę można zwiedzać również prywatnie, do czego serdecznie zachęcamy!