Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180) Miejskie Przedszkole nr5 w Katowicach udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach:

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika

na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem

 lub profilem zaufanym ePUAP.

Wielkość wszystkich dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.