UNICEF- Asystent kulturowy

“Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie…”

Dziś  (20.03.2023r.) na zajęciach poznaliśmy największe rzeki w Polsce i na Ukrainie. Były też gry i zabawy integracyjne, które sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych, ale i przyczyniają się do rozwoju uwagi, pamięci i szybkiego reagowania. Dzieci młodsze utrwalały też umiejętność nazywania kolorów i poznawały nazwy kolorów w języku ukraińskim :). No i… bawiliśmy się przy tym doskonale.

         Сьогодні на заняттях ми дізналися про найбільші ріки Польщі і України. Також спільно гралися в інтеграційні забави та ігри, які сприяють розвитку уваги, товариськості, пам’яті, швидкої реакції. З меншими дітьми закріпили назви кольрів. Було весело і цікаво.

Na dzisiejszych zajęciach (14.03.2023r.) dowiedzieliśmy się, że Polska administracyjnie dzieli się na 16 województw. To w którym mieszkamy to województwo śląskie. Dowiedzieliśmy się też i tego, które województwo jest największe, a które najmniejsze. Składaliśmy też z części geograficzną mapę Polski.

Terytorium Ukrainy dzieli się na obwody. Ma ich 24.

Poznaliśmy herby polskich miast wojewódzkich.Najbardziej podobał nam się herb Warszawy, Kijowa, no i oczywiście Katowic.

A najważniejsze na dzisiejszych zajęciach było to, że wszyscy razem świetnie się bawiliśmy 🙂

Gry i zabawy integrują. Znajomość nazwy własnego kraju jest ważna. A gdyby połączyć to w jedno?

To właśnie robiliśmy dzisiaj (7 marca 2023r.) na zajęciach. Bawiąc się literkami układaliśmy z nich nazwy krajów z których pochodzimy.

Teraz to, z jakich krajów pochodzimy nie jest już chyba dla nikogo tajemnicą.

Ігри та забави інтегрують. Знання назв власної країни є важливими. А якщо поєднати ці діяльності разом?

       Це, власне, сьогодні ми робили на заняттях (7 III 2023). З літер викладали назви наших країн.

Зараз кожен знає звідки ми походимо.     

Co to jest Ojczyzna?

Ojczyzna to kraj, w którym się urodziliśmy, miejsce skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy. To historia, przeszłość, stanowiąca bagaż wspólnych doświadczeń, ale również wzory zachowań, tradycje które dziedziczymy po przodkach. To miejsce w którym zostawiliśmy serce. Dla nas, Polaków, ojczyzną jest Polska? Dla naszych kolegów i koleżanek zza wschodniej granicy jest nią Ukraina. Jak różne, a zarazem jak podobne są ojczyzny- o tym dowiadywaliśmy się na dzisiejszych zajęciach (27 i 28 II 2023r.)

Що таке Батьківщина? 

         Батьківщина -це країна , де ми народилися, звідки ми є родом, де ми живемо. Це історія, минуле ,яке є багажем спільного досвіду, але також моделей поведінки та традицій, які ми успадковуємо від наших предків. Це місце, в якому ми залишили своє серце.  Для нас поляків батьківщиною є Польща. Для наших друзів зі східного кордону- Україна. Наскільки різні і водночас схожі батьківщини – про це ми дізналися на сьогоднішніх заняттях.

Integracja to ważna sprawa 🙂

Zabawy integracyjne są idealnym sposobem na to, by dzieci poznały się wzajemnie i oswoiły z nowym otoczeniem. Jest to idealna okazja do nawiązania więzi między dziećmi, stworzenia atmosfery zaufania, a także wytworzenia u dzieci poczucia przynależności do grupy.

A jak bawią się podczas wspólnych zajęć dzieci ukraińskie i polskie chodzące do naszego przedszkola? Sami popatrzcie 🙂

Інтеграція-це важливо.

         Інтеграційні ігри-ідеальний спосіб для дітей познайомитисята звикнути до нового середовища.Це ідеальна можливість встановити зв’язок між дітьми створити атмосферу довіри, а токож виховувати у дітей почуття приналежності до групи.

         А як граються підчас спільних занять українські і польські діти, які ходять до нашого садочку? Самі подивіться.

Informujemy, że w naszym przedszkolu od 1 lutego 2023 roku zatrudniamy  asystenta kulturowego. Funkcję tę pełni Pani Mariana Bilas– nauczyciel z Ukrainy. Kontakt z asystentem kulturowym możliwy również drogą e-mailową: ibmmarjana@gmail.com

Zadaniem asystenta kulturowego jest min.:

Cele ogólne zajęć:
• wspieranie dziecka migranckiego w adaptacji w nowym otoczeniu;
• integracja dzieci, rodziców oraz całej społeczności przedszkolnej;
• udział w życiu przedszkola – wycieczki, imprezy szkolne, przedstawienia;
• aktywizacja dzieci z innych krajów oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączenia się w życie przedszkolne;
• uwrażliwianie wychowanków przedszkola, ich rodziców i nauczycieli na problematykę wielokulturowości;
• dostarczanie kadrze placówki wiedzy o różnicach kulturowych i wpływie doświadczenia migracji na sposób funkcjonowania dziecka w przedszkolu;
• promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku;
• rozwijanie zainteresowań obyczajami, kulturą, tradycją, zwyczajami ludzi żyjących w innych krajach;
• pośredniczenie w kontaktach między rodzicami/opiekunami dzieci a przedszkolem;
• udział w razie potrzeby jako tłumacz w zebraniach/konsultacjach z rodzicami;
• pomoc w wypełnianiu formalności niezbędnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.

19 października 2022 r. miasto Katowice wraz z UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc będzie w całości finansowana ze środków UNICEF, a projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach – ochrona dziecka, zdrowie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy.

W ramach programu wsparcia w naszym przedszkolu zostanie zatrudniony asystent kulturowy prowadzący zajęcia realizowane w ramach działań wspierających i integrujących dzieci i młodzież, w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym wojną w Ukrainie, w oparciu o środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).