Realizowane programy

MISJA PRZEDSZKOLA

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356), decyzją dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Katowicach z dnia 31.08.2020r.

Na rok szkolny 2020/2021 dopuszczono do realizacji następujące programy:

NUMERPROGRAM
P-MP 5.01.2020/2021autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
tytuł: „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”
grupa wiekowa: 3-6 lat
ISBN978-83-8108-113-9
P-MP 5.02.2020/2021autor: Marta Jaszczuk
tytuł: „Plac zabaw”
grupa wiekowa: 3-6 lat

ISBN978-83-02-18067-5
P-MP 5.03.2020/2021autor: Iwona Krzepkowska, Irena Mazgaj, Iwona Syposz
tytuł: „W zdrowym ciele zdrowy duch” - program Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”
grupa wiekowa: 3-6 lat
P-MP 5.04.2020/2021autor: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
tytuł: „Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)”
grupa wiekowa: 3-6 lat
Wydawnictwo: Macmillan
P-MP 5.05.2020/2021autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP
tytuł: „Kochamy dobrego Boga”
grupa wiekowa: 3-5 lat
Wydawnictwo: Jedność AZ-0-01/10
P-MP 5.06.2020/2021autor: Karol Zegan, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
tytuł: „Tak dla Jezusa”
grupa wiekowa: 6 lat
Wydawnictwo: Jedność AZ-0-01/20

W roku szkolnym 2020/21 w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach realizowane są dwie innowacje programowe:

  • Innowacja „Gdzie mieszkam, kim jestem” poszerzająca treści z zakresu edukacji regionalnej.
  • Innowacja „Książka moim przyjacielem”- poszerzająca treści z zakresu edukacji językowej i społecznej.

Inne programy realizowane w naszym przedszkolu:

  • „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” ogólnopolski program edukacyjny o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczący poszanowania świata przyrody i promujący zdrowy styl życia. Dzieci realizując szereg działań związanych z programem uczą się jak dbać o środowisko i chronić przyrodę.
  • Program edukacyjny”Skąd się biorą produkty ekologiczne” którego głównymi założeniami są : zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

W roku szkolnym 2020/21 w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach realizowane są również projekty edukacyjne i akcje:

  • Wojewódzki projekt „Klub zdrowego przedszkolaka”
  • Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoobrona”
  • Projekt edukacyjny „Tropiciele w Muzykowicach”