Realizowane programy

Na podstawie art. 22a ust. 1 i ust. 4-8 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) , decyzją dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Katowicach z dnia 31.08.2021r.

na rok szkolny 2021/2022 dopuszczono do realizacji następujące programy:

NUMERPROGRAM
P-MP 5.01.2020/2021autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
tytuł: „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”
grupa wiekowa: 3-6 lat
ISBN978-83-8108-113-9
P-MP 5.02.2020/2021autor: Marta Jaszczuk
tytuł: „Plac zabaw”
grupa wiekowa: 3-6 lat

ISBN978-83-02-18067-5
P-MP 5.03.2020/2021autor: Iwona Krzepkowska, Irena Mazgaj, Iwona Syposz
tytuł: „W zdrowym ciele zdrowy duch” - program Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”
grupa wiekowa: 3-6 lat
P-MP 5.04.2020/2021autor: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
tytuł: „Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)”
grupa wiekowa: 3-6 lat
Wydawnictwo: Macmillan
P-MP 5.05.2020/2021autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP
tytuł: „Kochamy dobrego Boga”
grupa wiekowa: 3-5 lat
Wydawnictwo: Jedność AZ-0-01/10
P-MP 5.06.2020/2021autor: Karol Zegan, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
tytuł: „Tak dla Jezusa”
grupa wiekowa: 6 lat
Wydawnictwo: Jedność AZ-0-01/20

W roku szkolnym 2021/22 w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach realizowane są dwie innowacje programowe:

  • Innowacja „Gdzie mieszkam, kim jestem” poszerzająca treści z zakresu edukacji regionalnej.
  • Innowacja „Mali Badacze- Sensoplastyka”- rozszerzająca treści z zakresu edukacji artystycznej.

Inne programy realizowane w naszym przedszkolu:

  • „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” ogólnopolski program edukacyjny o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczący poszanowania świata przyrody i promujący zdrowy styl życia. Dzieci realizując szereg działań związanych z programem uczą się jak dbać o środowisko i chronić przyrodę.
  • Program  czytelniczy „Czytanie ma Moc”- Autorem programu jest Wydawnictwo Znak Emotikon (program pod patronatem  Inicjatywy Budząca się szkoła)

W roku szkolnym 2021/22 w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach realizowane są również projekty edukacyjne i akcje:

  • Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoobrona”
  • Projekt edukacyjno-informacyjny pt. „Dzieciaki Mleczaki” realizowany przez Polską Izbę Mleka i sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka.
  • Ogólnopolski projekt edukacyjno-artystyczny „Zielony zakątek”