Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/24 będzie trwała od 13 marca 2023r. od godziny 11:00 do 23 marca 2023r. do godziny 10:00. 

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2942/2023 z dnia 10 stycznia 2023r.

Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywała się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. Strona do logowania dla rodzica: http://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wydrukowany wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy przynieść do przedszkola pierwszego wyboru do 23 marca 2023r. do godziny 10:00.

Informacja dla Rodziców- plik pdf do pobrania

Harmonogram rekrutacji