Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2022

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/23 będzie trwała od 22 marca 2022r. od godziny 9:00 do 4 kwietnia 2022r. do godziny 14:00. 

zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 2211/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2022 r.
https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywała się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. Strona do logowania dla rodzica: http://katowice.przedszkola.vnabor.pl

W dniach od 22 marca 2022 r. od godziny 9:00 do 4 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00 będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji