Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22 będzie trwała od 12 marca 2021r. od godziny 11:00 do 24 marca 2021r. do godziny 15:00. 

zgodnie z
ZARZĄDZENIEM NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.
https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf

Strona do logowania dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola:

https://katowice.formico.pl

Harmonogram rekrutacji

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem 1538/2021 Prezydenta Miasta Katowice uległ zmianie termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 

1) Weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

– będzie trwała do 31.03.2021 roku do godz. 13:00

2) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – odbędzie się 01 kwietnia o godzinie 16.00

Zarządzenie 1538/2021 (katowice.eu)