Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/25 będzie trwała od 13 marca 2024r. od godziny 11:00 do 26 marca 2024r. do godziny 13:00. 

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 3707/2023 z dnia 8 grudnia 2023r.

Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywała się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Strona do logowania się przez Rodzica: https://katowice.e-nabor.pl

Wydrukowany wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy przynieść do przedszkola pierwszego wyboru do 26 marca 2024r. do godziny 13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacyjnego: Rekrutacja 2024-informacja dla rodzica- pdf do pobrania.