Sposób i zasady udostępniania danych

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osoby.
Dane podlegające ochronie :
– dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
– dane osobowe dzieci i ich rodziców,
– wynagrodzenie pracowników,
– orzeczenia, opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych
– dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu przedszkole

 

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.