Kontrole

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2021/22
 1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach- bez zaleceń
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2020/21
 1. Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach- bez zaleceń
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach – bez zaleceń
Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 29.04.2022r.
Czas udostępnienia: 29.04.2022r.
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2019/20
 1. Państwowa Inspekcja Pracy- działania podejmowane przez przedszkole w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii COVID-19- bez zaleceń.
 2. ZUS- bez zaleceń
 3. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

  – Ocena stanu sanitarnego przedszkola- bez zaleceń.

KONTROLE 2018/19
 1. Referat Nadzoru i Ewidencji Publicznych i Niepublicznych Jednostek Oświatowych UM Katowice – Przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego- bez zaleceń.
 1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach– Ocena stanu sanitarnego przedszkola- bez zaleceń.– Ocena prawidłowości sporządzanych  jadłospisów.
Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.07.2020r.,
Czas udostępnienia: 02.07.2020r.
KONTROLE 2017/18

Brak

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.
Czas udostępnienia: 02.09.2019r.
KONTROLE 2016/2017
 1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
  – Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.
 2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
  – Kontrola sanitarna pomieszczeń kuchennych. Bez zaleceń.
KONTROLE 2014/2015
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 – Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Bez zaleceń.

 1. Urząd Miasta Katowice:

– Organizacja zajęć dodatkowych opłacanych z dotacji. Bez zaleceń.

 1. Śląskie Kuratorium Oświaty – Ewaluacja problemowa:
  • Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
  • Dzieci są aktywne.
  • Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji.
  4. Śląskie Kuratorium Oświaty – przedstawienie wyników i wniosków z ewaluacji problemowej.
  5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny :
  – Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.
  6. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice – skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizacji remontów w Jednostkach Oświatowych Miasta Katowice
KONTROLE 2013/2014

1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
– Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.
2. Państwowa Inspekcja Pracy:
– Legalność zatrudnienia. Bez zaleceń.

KONTROLE 2012/2013

1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
– Ocena stanu sanitarnego pionu żywieniowego. Bez zaleceń.
– Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce, działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia.
– Projekt „Zdrowy przedszkolak”.
2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
– Ocena stanu sanitarnego pionu żywieniowego. Bez zaleceń.
– Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Bez zaleceń.

KONTROLE 2011/2012

1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
– Ocena stanu sanitarnego pionu żywieniowego. Bez zaleceń.
2. Kuratorium Oświaty w Katowicach:
– Ocena pracy dyrektora.

KONTROLE 2010/2011

1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
– Ocena warunków higienicznych i zdrowotnych celem wydania opinii sanitarnej. Bez zaleceń.
– Ocena stanu sanitarnego z klasyfikacją. Bez zaleceń.
2. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
– Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń. Bez zaleceń.
3. Kuratorium Oświaty w Katowicach:
– Obserwacja podczas Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.