Śląska sieć przedszkoli promująca zdrowie

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie.

Tworzymy warunki i podejmujemy działania które sprzyjają:
-zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej naszej społeczności,
-kształtowaniu postaw prozdrowotnych u dzieci i ich rodziców,
-tworzeniu środowiska sprzyjającego zdrowiu (działania proekologiczne).

Jako, że Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie przyznany nam na okres 5 lat w listopadzie utracił ważność, podjęliśmy działania służące recertyfikacji.
Po zakończonej autoewaluacji i przedstawieniu jej wyników na uroczystości podsumowania realizacji programu zamieszczamy poniżej prezentację z autoewaluacji.

Prezentacja z autoewaluacji

Koordynatorzy programu: dyrektor Iwona Syposz

nauczyciele: mgr Irena Mazgaj , mgr Iwona Krzepkowska i mgr Agata Chrobasik