Śląska sieć przedszkoli promująca zdrowie

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie.

Posiadamy Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.
Tworzymy warunki i podejmujemy działania które sprzyjają:
-zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej naszej społeczności,
-kształtowaniu postaw prozdrowotnych u dzieci i ich rodziców,
-tworzeniu środowiska sprzyjającego zdrowiu (działania proekologiczne).

Koordynatorzy programu: dyrektor Iwona Syposz

nauczyciele: mgr Irena Mazgaj , mgr Iwona Krzepkowska i mgr Agata Chrobasik