Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:

Stanowiska:
 – Dyrektor przedszkola: Iwona Syposz 
 – Wicedyrektor przedszkola: Bożena Jakóbik
 – Samodzielny referent: Dorota Melerowicz
 – Referent: Agnieszka Hebda.

Udostępniający: Iwona Syposz 
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.