Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:

Stanowiska:
 – Dyrektor przedszkola: Iwona Syposz 
 – Wicedyrektor przedszkola: Gabriela Machalska
 – Samodzielny referent: Dorota Melerowicz
 – Referent: Agnieszka Hebda.

Udostępniający: Iwona Syposz 
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 01.09.2023r.

Czas udostępnienia: 16.09.2022r.