Program Powszechnej Dwujęzyczności

W Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach realizowany jest Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. Program ten ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

 www.bilingualfuture.com/pl/

 www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Nasi Partnerzy: