Akcje, projekty i kampanie

19 października 2022 r. miasto Katowice wraz z UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc będzie w całości finansowana ze środków UNICEF, a projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach – ochrona dziecka, zdrowie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy.

W ramach programu wsparcia w naszym przedszkolu zostanie zatrudniony asystent kulturowy prowadzący zajęcia realizowane w ramach działań wspierających i integrujących dzieci i młodzież, w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym wojną w Ukrainie, w oparciu o środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Posiłki dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach są dofinansowane  dzięki wsparciu
Fundacji Pomoc Maltańska — Maltańska Służba Medyczna

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji  priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025-. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Z ogromną  radością informujemy, że złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na zakup książek do przedszkolnej biblioteki to 3750zł (750zł to wkład własny placówki przewidziany w budżecie przedszkola uchwalonym przez Miasto Katowice).

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na:

1.Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym zakup książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim,

2. Realizację działań promujących czytelnictwo: zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w promocji czytelnictwa, a także mogą być organizowane spotkania autorskich, wystaw, konkursy.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji powyższego programu będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce tytułem nagłówkowym: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Nasze przedszkole bierze udział w Kampanii Społecznej #przytul dziecko.

Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.

Misją kampanii społecznej #przytuldziecko jest poprawa jakości życia dzieci.

Wizją kampanii społecznej #przytuldziecko jest stworzenie przestrzeni wszechstronnie wspierającej społeczność troszczącą się o rozwój dzieci.

 

Pragniemy stworzyć społeczność #przytuldziecko – wspierającą się, troskliwą i skupioną wokół priorytetowej wartości, czyli rozwoju dziecka. Wspólnie zbudujemy przestrzeń pełną wartościowych treści, porad, inspiracji i wymiany doświadczeń.