Ogłoszenia

Szanowni Państwo
Przypominamy, że od 1 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe zasady parkowania w Katowicach wynikające z podjętej przez Radnych Rady Miasta Katowice uchwały LXVI/1387/23. Polegają one m.in. na rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, wyodrębnieniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i wprowadzeniu korzystnych dla mieszkańców abonamentów. Zmieni się nie tylko granica strefy, ale także wysokość opłat, sposób zakupu abonamentów i uiszczania opłat oraz sposób weryfikacji zapłaty za postój przez kierowców. 
Zmiany będą miały wpływ na wszystkich Państwa mieszkających w Katowicach oraz dojeżdżających z innych miast. 
Informacje na temat zmian są dostępne w załączonym materiale oraz na stronie internetowej parkowanie.katowice.eu
Bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami w celu uniknięcia kar za zaparkowanie bez opłaty.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą wprowadzanych zasad.
Broszura informacyjna do pobrania
Jednocześnie informujemy, że wystąpiliśmy do Naczelnika Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z zapytaniem o możliwość nieodpłatnego parkowania  przy przedszkolu, na wyznaczonym do tego miejscu przy ul. Gen. J. Zajączka (od skrzyżowania z ul. Jordana do bramy przedszkola) i otrzymaliśmy potwierdzenie, że mimo wprowadzanych zmian, istniejący odcinek na ul. Gen. J. Zajączka, przeznaczony na postój pojazdów do 10 minut przy przedszkolu zostanie utrzymany.
Przypominamy, że rozwiązanie to ma na celu nieodpłatne umożliwienie postoju pojazdów na czas dowozu i odbioru dzieci z przedszkola.
Pismo od Naczelnika Wydziału Transportu

Szanowni Państwo

Zachęcamy do założenia Katowickiej Karty Mieszkańca dla siebie i swoich dzieci. Jako jej posiadacze uzyskacie Państwo dostęp do wielu zniżek i atrakcji proponowanych przez jednostki miejskie oraz partnerów prywatnych, którzy przyłączyli się do Programu. Zniżki, do których uprawnia KKM, przysługują wszystkim mieszkańcom Katowic oraz osobom rozliczającym w naszym mieście podatki.