Ogłoszenia

Szanowni Państwo

Miasto Katowice realizuje kampanię “Do zobaczenia”, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicach, po zmroku. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i dorosłych do używania odblasków, przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, oraz elementarnych zasad ruchu drogowego z udziałem pieszych.

Akcja skierowana jest  do dzieci, ich rodziów oraz seniorów.

Wspierając inicjatywę miasta i nasze przedszkole przystępuje do akcji.

 

Szanowni Państwo
Przypominamy, że od 1 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe zasady parkowania w Katowicach wynikające z podjętej przez Radnych Rady Miasta Katowice uchwały LXVI/1387/23. Polegają one m.in. na rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, wyodrębnieniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i wprowadzeniu korzystnych dla mieszkańców abonamentów. Zmieni się nie tylko granica strefy, ale także wysokość opłat, sposób zakupu abonamentów i uiszczania opłat oraz sposób weryfikacji zapłaty za postój przez kierowców. 
Zmiany będą miały wpływ na wszystkich Państwa mieszkających w Katowicach oraz dojeżdżających z innych miast. 
Informacje na temat zmian są dostępne w załączonym materiale oraz na stronie internetowej parkowanie.katowice.eu
Bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami w celu uniknięcia kar za zaparkowanie bez opłaty.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą wprowadzanych zasad.
Broszura informacyjna do pobrania
Jednocześnie informujemy, że wystąpiliśmy do Naczelnika Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z zapytaniem o możliwość nieodpłatnego parkowania  przy przedszkolu, na wyznaczonym do tego miejscu przy ul. Gen. J. Zajączka (od skrzyżowania z ul. Jordana do bramy przedszkola) i otrzymaliśmy potwierdzenie, że mimo wprowadzanych zmian, istniejący odcinek na ul. Gen. J. Zajączka, przeznaczony na postój pojazdów do 10 minut przy przedszkolu zostanie utrzymany.
Przypominamy, że rozwiązanie to ma na celu nieodpłatne umożliwienie postoju pojazdów na czas dowozu i odbioru dzieci z przedszkola.
Pismo od Naczelnika Wydziału Transportu