Sposób załatwiania spraw

Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w kancelarii dyrektora w godzinach pracy placówki. Sprawy można także załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 5 
ul. Gen. J. Zajączka 6
40 – 050 Katowice

lub: mp5katowice@op.pl

adres skrytki na platformie ePUAP: /mp5katowice/skrytkaESP

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Udostępniający: Iwona Syposz 
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.