Rejestry, ewidencje, archiwa

W Miejskim Przedszkolu nr 5 funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt; a w nich ewidencje, rejestry. Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
• ewidencja dzieci, 
• wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
• aktów awansu zawodowego,
• rejestr zamówień publicznych,
• rejestr wydawanych zaświadczeń,
• rejestr skarg i wniosków,
• rejestr zarządzeń wewnętrznych,
• ewidencja środków trwałych,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania,
• ewidencja wypadków wychowanków,
• archiwum przedszkolne

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 29.04.2022r.

Czas udostępnienia: 29.04.2022r.