Zajęcia dodatkowe

Przedszkole zapewnia opiekę logopedyczną, opiekę psychologa, pedagoga specjalnego i rehabilitanta. 

Nieodpłatnie odbywają się zajęcia umuzykalniające i zajęcia języka angielskiego (dla zainteresowanych także religia). 

Nasi przedszkolacy cyklicznie uczestniczą w spektaklach teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów dla dzieci, koncertach muzycznych w wykonaniu artystów Filharmonii Śląskiej, audycjach muzycznych prowadzonych przez Szkołę Muzyczną YAMAHA i warsztatach plastycznych.