Godziny pracy

Przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku, przez cały rok szkolny

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.7