Majątek przedszkola

Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.
Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice
 (Uchwała nr 1368/97  Zarządu Miast Katowice z dnia 18.07.1997 r.  Decyzja Nr GGM.7222/1/2/96 w sprawie nieodpłatnego oddania w zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem  przedszkola położonej w Katowicach  przy ul. Gen. J. Zajączka 6 na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Katowicach).
Powierzona w nieodpłatny zarząd nieruchomość to:
działki  o powierzchni 2398m2 (teren pod obiektami budowlanymi- 802m2, plac zabaw- 1596m2. Działki o numerach 37 i 84 wpisane do księgi wieczystej nr KN27484).
budynek 4 kondygnacyjny – 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna o powierzchni użytkowej 717,9 m2 i kubaturze 2180,7m3.
RodzajWartość
011Środki trwałe2 103 684,10zł
013Pozostałe środki trwałe406 890,25zł
011Księgozbiór3 895,52 zł
011Pozostałe wartości niematerialne i prawne1 641,00zł
(dane na koniec 2023r.)

Sprawozdania finansowe jednostki są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

 

Udostępniający: Iwona Syposz 
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 16.05.2024r.r.

Czas udostępnienia: 16.05.2024r.