Gabinet dyrektora i pokój nauczycielski

A oto i gabinet dyrektora. Panią dyrektor można spotkać tu codziennie od godz. 8:00 do 16:00.

Pokój nauczycielski to miejsce pracy i wypoczynku naszego Grona Pedagogicznego. W naszym przedszkolu pracuje 12 nauczycieli dyplomowanych oraz sześciu specjalistów: dwóch logopedów, psycholog, rehabilitant, nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel zajęć umuzykalniających.