Akcja informacyjno-edukacyjna “Wirusoochrona”

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym nasze przedszkole bierze udział w Akcji “Wirusoochrona”

W akcji uczestniczyły wszystkie grupy z naszego przedszkola. W trakcie jej trwania dzieci uczyły się kiedy są narażone na kontakt z wirusami i jak się przed nimi chronić. Utrwalały umiejętność prawidłowego mycia rąk. Zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia, która zachęcała do właściwego odżywiania w celu nabierania odporności. Nasi przedszkolacy samodzielnie hodowali warzywa w przedszkolnym ogrodzie, które następnie zjadały. Utrwalały wiadomości na temat szczepień oraz skupisk ludzkich i właściwych odstępów od innych osób podczas np. zakupów czy spacerów. Przeprowadzano pogadanki na temat picia wody i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody.  Dzieci uczestniczyły w quizach oraz rozwiązywały zagadki na temat: Jak się chronić przed  wirusami i bakteriami? Korzystały z aplikacji multimedialnych pogłębiających wiedzę na wyżej wymieniony temat.